Tống Kim Đại Chiến

17/11/22

[Tính năng] Tống Kim Đại Chiến

1.THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN TỐNG KIM :

 • Trận 1: 13h00.
 • Trận 2: 19h00. ( có thưởng Xu TOP 1 > 10 Hàng Ngày )
 • Trận 3: 21h00. ( Có thưởng Xu TOP 1 > 10 + Vòng Sáng Siêu Ngầu )

Yêu cầu cấp độ:

 • 90 Cấp
 • 10 vạn lượng.

- Số lượng thành viên tham gia mỗi bên: 100 Người chơi.
- Thời gian báo danh: 5 phút.
- Thời gian cả trận: 45 phút.

2.CÁCH THỨC BÁO DANH
Có 3 cách để báo danh Tống Kim như sau:

 • Cách 1: Dùng Thần Hành Phù => Sử dụng đi đến nơi chỉ định  => Chiến Trường Tống Kim.
 • Cách 2: Bạn đến cổng thành phía Bắc Tương Dương đi đến Chiến trường tống kim để báo danh hoặc từ Biện kinh xuống Chu tiên trấn để đi đến Chiến trường tống kim báo danh.
 • Cách 3: Mua Tống Kim chiêu thư và bấm vào để chọn phe Tống hoặc Kim bạn sẽ được đưa đến chiến trường Tống Kim.

Bản đồ thi đấu: Hoàng Sa Lâm Ngao

3.Phần thưởng​ 

Tống Kim tích luỹ trên 3K điểm sẽ nhận phần thưởng

+ điểm tích lủy đạt 3K điểm nhận được 50 điểm công trạng

Tống Kim tích luỹ các mốc điểm như 3K 6K 8K 12K sẽ nhận được xu và hộp Tống Kim

 • Lưu điểm trên bảng xếp hạng kể cả thoát ra hay bị disconnect.
 • Sau 35 phút, tổng điểm tích lũy của phe nào thấp hơn phe đó sẽ xuất hiện Nguyên Soái trước.
 • Kết thúc chiến đấu phe thắng nhận thêm 1200 điểm tích lũy, phe thua nhận thêm 600 điểm tích lũy, hòa nhận 900 điểm tích lũy.

Kết thúc trận khi điểm tích lũy lớn hơn 3000 thì sẽ nhận được Lễ Bao Tống Kim (hạn sử dụng 7 ngày, khóa vĩnh viễn). Khi sử dụng Lễ Bao Tống Kim sẽ nhận được ngẫu nhiên vật phẩm.

Ngoài Ra Sự Kiện Tống Kim Cuối Tuần ( 21h00 Thứ 7 Hàng Tuần ) 

 • Kèm theo các phần thưởng [ Tiền mặt & xu ] 

Cao Thủ Đạt TOP 1 Trận ( 21h00 ) Vinh Danh trạm trổ tên lên tượng ( HSD 7 Ngày )

BÀI LIÊN QUAN :