Tính Năng : Chiến Trường Tống Kim & Phần Thưởng

01/11/22

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái cấp 90

Thời gian khai mở: 13h-19h-21h
Thời gian diễn ra: 45 phút.
Số nhân vật tối đa: 150 nhân vật mỗi phe.

Yêu cầu tham gia : Phí Báo Danh 10 Vạn lượng

• Phương thức thi đấu : 

      ► Bảo vệ Nguyên Soái :13h

      ► Cừu Sát : 19h & 21h  ( thưởng Xu Top 1 - 10 )

      ► Trận 21h : Thưởng thêm các loại Vòng Sáng cao cấp ( HSD 24h )

Sự Kiện Vinh Danh Cao Thủ : sẽ được BQT tổ chức vào lúc thứ 7 hàng tuần 

Phần Thưởng : 

 

  • Khắc tên vinh danh lên tượng 7 ngày ​​​​​​​& các phần thưởng giá trị kèm theo

• Bản đồ thi đấu: ( Hoàng Sa Lâm Ngao )

TOP

PHẦN THƯỞNG

1

150 điểm công trạng & 200 xu

2

135 điểm công trạng & 180 xu

3

120 điểm công trạng & 160 xu

4

105 điểm công trạng & 140 xu

5

90 điểm công trạng & 120 xu

6

75 điểm công trạng & 100 xu

7

60 điểm công trạng & 80 xu

8

45 điểm công trạng & 60 xu

9

30 điểm công trạng & 40 xu

10

15 điểm công trạng & 20 xu

• Ngoài ra những người chơi đạt trên 3000 điểm tích lũy sẽ nhận thêm 50 điểm công trạng .

► Phần thưởng tống kim :

♦ Tất cả các trận trong ngày trên 3000 điểm tích lũy sẽ nhận được 10 rương bảo vật tống kim , 5000 điểm (20 rương) ,8000 điểm (30 rương).

BÀI LIÊN QUAN :