Tính Năng : Câu Cá

01/11/22

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: 12h30 , 14h30 , 20h30 , 23h30
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên
  • Khu vực câu: Dọc Bờ Mươn Trái Dương Châu 

  • NPC đổi các loại cá: Ngư Dân(203/200) ba lăng huyện

Hướng dẫn tham gia

Khi đi cần mang theo cần câu, mồi câu, mua tại Ngư Dân tọa độ (203/200 Ba Lăng Huyện) hoặc có thể xem chi tiết phần thưởng các loại cá.

BÀI LIÊN QUAN :