Hệ Thống VIP & Danh Hiệu

17/11/22

Sau đợt thay đổi công thức tính VIP không cần nạp thẻ vẫn có thể nhận được danh hiệu VIP bằng cách chăm chỉ tham gia hoạt động và các tính năng trong game. Thời gian nhận danh hiệu VIP vào bất kỳ lúc nào nếu bạn đã đủ điểm năng động tại.

NPC Quản lý người chơi VIP (Lâm An, 180/202).

Một số cách để kiếm điểm Năng động:

 • Kiếm từ các hoạt động, tính năng trong game như điểm Uy Danh.
 • Đổi từ điểm Điểm Thưởng (1 điểm = 10 năng động).
 • Đổi từ điểm Tống Kim (50 điểm = 1 năng động).
 • Đổi từ điểm Liên Đấu (1 điểm = 5 năng động).
 • Đổi từ điểm Phúc Duyên (3 điểm = 1 năng động).
 • Rút vàng (1 vàng = 1 điểm năng động).
 • Sử dụng tối đa các loại vật phẩm sự kiện (nếu có sự kiện trong tháng).

Bảng thống kê các cột mốc

Cấp VIP Điểm Năng Động
Cấp 1 2.000
Cấp 2 5.000
Cấp 3 10.000
Cấp 4 15.000
Cấp 5 20.000
Cấp 6 30.000
Cấp 7 40.000
Cấp 8 50.000
Cấp 9 60.000
Cấp 10 80.000
Cấp 11 100.000
Cấp 12 120.000

 

Quyền lợi

 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT để được giải đáp.
 • Thời gian sử dụng 6 tháng, được tính kể từ khi bạn nhận VIP 1.
 • Các đồng đạo có danh hiệu này sẽ không được cộng thêm điểm thuộc tính hoặc kỹ năng để mang tính công bằng cho toàn thể nhân sĩ võ lâm.
 • Lưu ý

  • Có thể đổi danh hiệu mới.
  • Có thể mua vật phẩm ở cửa hàng VIP.
BÀI LIÊN QUAN :