Tuyệt Đỉnh Bang Hội

06/05/23

Tuyệt Đỉnh Bang Hội 

 • Thời gian diễn ra:        
  • Bắt Đầu Từ Ngày 7/5/2023 đến 25/5/2023

Phần thưởng dành cho 3 Bang Hội đầu tiên đạt cấp 10 tại máy chủ : Tuyết Sơn

 

Phần Thưởng - Tuyệt Đỉnh Bang Hội

01 Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn

10.000 Xu Bảo Vật

5.000 Vạn

15 Võ Lâm Mật Tịch

15 Tẩy Tủy Kinh

 

 • Điều kiện tham gia:        
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Tuyết Sơn
  • Bang hội đạt điều kiện trên 50 thành viên. 
  • Chỉ những Bang hội có tham gia các hoạt động tại Server theo sự ghi nhận của BQT.
  • BQT có quyền xem xét xem bang hội đó có đủ điều kiện nhận thưởng hay không.

 

BÀI LIÊN QUAN :