Tin tức
  • Làm nhẹ hình ảnh Game

    24-03-2016

    Một số máy yếu khi pk game đông sẽ bị lag và nảy sinh tình trạng disconnect, các bạn làm theo cách sau có thể sẽ giảm...

  • Sửa lỗi Has Stoped Working trong Win 7

    24-03-2016

    Lỗi này đa số là thường xảy ra trong Win7. Lý do là xung đột với các chương trình khác. Để khắc phục làm theo...