Tin tức
 • Lôi đài Công Bình Tử

  22-03-2016

  Giới thiệu Lôi đài là nơi dành cho các anh hùng hiệp khách thi thố tài năng một cách công bằng và...

 • Hoạt động Hoa Đăng

  22-03-2016

  Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (12h-16h-20h-23h) Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 80 trở...

 • Tiêu Diệt Đạo Tặc

  22-03-2016

  Tính năng Tiêu Diệt Đạo Tặc sẽ là 1 nhiệm vụ mới tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, nhân vật từ cấp 90 trở lên có thể...

 • Nhiệm vụ Hoàng Kim

  22-03-2016

  Mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.  Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính...

 • Nhiệm vụ Thế Giới

  22-03-2016

  Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và...

 • Nhiệm vụ Tân thủ thôn

  22-03-2016

  Đây là hệ thống nhiệm vụ dành cho những người chơi mới gia nhập chốn võ lâm. Cốt lõi của hệ thống nhiệm vụ này...

 • Tính năng AutoPlay

  22-03-2016

  Để mở chức năng auto trong game các bạn click vào icon dưới bản đồ Tab Phục hồi Mức 1 - Mức 2 - Thời gian (mili...