Tin tức
 • Tiêu Diệt Đạo Tặc

  22-03-2016

  Tính năng Tiêu Diệt Đạo Tặc sẽ là 1 nhiệm vụ mới tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, nhân vật từ cấp 90 trở lên có thể...

 • Nhiệm vụ Hoàng Kim

  22-03-2016

  Mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.  Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính...

 • Nhiệm vụ Thế Giới

  22-03-2016

  Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và...

 • Nhiệm vụ Tân thủ thôn

  22-03-2016

  Đây là hệ thống nhiệm vụ dành cho những người chơi mới gia nhập chốn võ lâm. Cốt lõi của hệ thống nhiệm vụ này...

 • Tính năng AutoPlay

  22-03-2016

  Để mở chức năng auto trong game các bạn click vào icon dưới bản đồ Tab Phục hồi Mức 1 - Mức 2 - Thời gian (mili...

 • Boss Hoàng Kim

  22-03-2016

  Thiên hạ bao la rộng lớn không điều gì là không thể có. Dọc theo con đường luyện cấp của mình, chắc hẳn bước chân...

 • Đêm Huy Hoàng

  22-03-2016

  Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy...