Tin tức

Sự kiện sao vàng ngày 17 tháng 7

06:10 AM [1/6/2020]
 • Thời gian17/07 - 00h00 ngày 17/08/2020.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Tuyệt Thế

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC Ghi chú


Nguyên Soái(199/204) Minh Nguyệt Trấn (Đi từ xa phu)

 • Vị trí: trung tâm của Thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Ghép nguyên liệu Hoa Hồng.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 17-08-2020.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp Huy Hiệu
Đánh quái tại các bản đồ luyện công cấp 90 hoặc tân thủ trở lên hoặc tham gia hoạt động,xem chi tiết bên dưới.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 17-08-2020
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu 1 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu 2 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huy Hiệu 3 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huy Hiệu 4 Sao
Mở từ Hộp Huy Hiệu.
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Chiến Công
Lễ Quan Sự Kiện(Minh Nguyệt Trấn) giá 15 xu 
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng17-08-2020
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Sao vàng
 • Ghép tại NPC Thợ Ghép Hoa.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 800 Huy Hiệu Sao Vàng/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 500 Huy Hiệu Sao Đỏ/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 500 Huy Hiệu Đại Soái/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng17-08-2020
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Sao Đỏ
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Huy Hiệu Đại Soái

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Hộp Huy Hiệu::

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Huy Hiệu
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 2
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 1
Tống Kim Đạt trên 3.000 điểm/trận 5
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 3
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 2
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn thành nhiệm vụ 2
Viêm Đế Hoàn thành vượt ải 5
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 1
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 1
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành Nguyệt Ca Đảo 5

Công thức ghep Huy Hiệu

Công thức Thành phẩm
Huy Hiệu 1 Sao(x1) + Huy Hiệu 2 Sao(x1) + Huy Hiệu 3 Sao(x1) + Huy Hiệu 4 Sao(x1) Huy Hiệu Sao Vàng
Huy Hiệu 1 Sao(x2) + Huy Hiệu 2 Sao(x2) + Huy Hiệu 3 Sao(x2) + Huy Hiệu 4 Sao(x2) + 5 vạn Huy Hiệu Sao Đỏ
Huy Hiệu 1 Sao(x3) + Huy Hiệu 2 Sao(x3) + Huy Hiệu 3 Sao(x3) + Huy Hiệu 4 Sao(x3) + Huy Hiệu Chiến Công(x1) Huy Hiệu Đại Soái

Phần thưởng

Huy Hiệu Sao Vàng

Sử dụng Huy Hiệu Sao Vàng sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Lục Thủy Tinh Tử Thủy Tinh

Huy Hiệu Sao Đỏ

Sử dụng Huy Hiệu Sao Đỏ sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Bàn Nhược Tâm Kinh
Xá Lợi Tâm Kinh Thiết La Hán
Nến Cát Tường Mảnh Ghép Trang Bị An Bang
Mảnh Ghép Trang Bị Định Quốc Đá Đa Sắc

Huy Hiệu Đại Soái

Sử dụng Huy Hiệu Đại Soái sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên Lộ (Tiểu) Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại) Mảnh An Bang Định Quốc
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Viêm Đế Lệnh Tử Thủy Tinh
Bàn Nhược Tâm Kinh Xá lợi Tâm Kinh
Lệnh bài Phong Lăng Độ Ngựa cấp 80
Phi Vân Mảnh Hoàng Kim
Đá Đa Sắc