Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

08/03/23

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

 • Bắt đầu: Sau bảo trì 17h30 ngày 08/03/2023
 • Kết Thúc : đến hết ngày 30/3/2023

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Tuyệt Thế.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng
 

 Minh Nguyệt Trấn

Tòa Độ :  195/203 - 204 204  

 

 • Ghép Bó Hoa Hồng Tam Sắc
 • Ghép Bó Hoa Hồng Tứ Sắc
 • Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng
 • Nhận Mốc Sự Kiện
 • Gia Hạn Sự Kiện

 

Nội Dung Sự Kiện :

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Hương Hoa Hồng

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công  90 .

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Trắng

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Xanh

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Vàng

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hoa Hồng Đỏ

Mở "Túi Hương Hoa Hồng"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Bó Hồng Tam Sắc :

Nội Dung

Chi Tiết

Bó Hoa Hồng Tam Sắc

 • Sử dụng tối đa 500 Bó Hoa Hồng Tam Sắc
 • Sử dụng nhận được 3 Triệu EXP / Bó Hoa Hồng Tam Sắc.

Công Thức

 =    +  +   + 3 Vạn Lượng

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Ghi Chú

3 Loại Thủy Tinh  Rất nhiều công dụng. 
Phúc Duyên Tiểu ,  Trung Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Rương An Bang , Định Quốc (HSD 7 Ngày) Sử dụng nhận được 1 món trang bị an bang , định quốc 7 Ngày.
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Bó Hồng Tứ Sắc : 

Nội Dung Chi Tiết

Bó Hoa Hồng Tứ Sắc

 • Sử dụng tối đa được 800 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc.
 • Sử dụng nhận được 5 Triệu EXP / Bó Hoa Hồng Tứ Sắc.

Công Thức

 =    +  +   + 10 Xu
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Kim Bài   Dùng để gọi ra 1 Triệu Hồi Boss Sơn Tặc Đầu Lĩnh , chứa nhiều đồ xanh giá trị. 
Võ Lâm Mật Tịch Sử Dụng + 1 Điểm Kỹ Năng 
Tẩy Tủy Kinh  Sử Dụng + 5 Tiềm Năng 
Bí Kíp 120 VLTK - Công Thành Chiến Bí Kíp Võ Công 120
Quế Hoa Tửu Nội trong 30 phút tăng 20 điểm may mắn mình cùng đồng đội.
Thiên Sơn Bảo Lộ Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. .
Sát Thủ Giản Lễ Hộp Chuột phải sử dụng để nhận được 2 sát thủ giản.
Thủy Tinh Rất nhiều công dụng. 
Tinh Hồng Bảo Thạch Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Hạt Bát Nhã Trồng Cây Bát Nhã.
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
Bàn Nhược Tâm Kinh Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Lệnh Bài Danh Hiệu Dùng Để Đổi Danh Hiệu VIP Đặc Biệt.
Tiên Thảo Lộ 1,3,6 Kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
Kim Nguyên Bảo Dùng Để Trao Đổi Kinh Thương

Rương An Bang , Định Quốc,

Nhu Tình , Hiệp Cốt  

Ngẫu nhiên nhận được các trang bị An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt (Vĩnh Viễn or HSD 7 Ngày). 
Ngựa 8x Ngẫu Nhiên Ngẫu Nhiên Nhận Ngựa 8x (HSD 7 Ngày).
Các Loại Mảnh Ghép An Bang , Định Quốc , Hồng Ảnh Dùng để ghép các trang bị hiếm.

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Mốc Sử Dụng 800 Bó Hồng Tứ Sắc

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
1 Món Trang Bị - An Bang ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn 

Khi Đạt Mốc Sử Dụng 800 Có Thể Gia Hạn Thêm 1 Lần :

Yêu Cầu : Đã Sử Dụng 800 Bó Hồng Tứ Sắc + Nhận Mốc 800

Phí Gia Hạn : 1.000 Vạn Lượng

Sau Khi Gia Hạn :

Được Sử Dụng Tối Đa Thêm Được 400 Bó Hồng Tứ Sắc & Nhận Phần Thưởng Mốc 800

 

BÀI LIÊN QUAN :