Tin tức

Săn Cây Đa Thần Kỳ - Sự Kiên Tết Đặt Biệt

04:47 PM [5/2/2021]

 SỰ KIỆN ĐẶT BIỆT TẾT

SĂN CÂY ĐA THẦN KỲ

  • THỜI GIAN : 05/02/2021 - 20/02/2021

  • CÂY ĐA THẦN KỲ XUẤT HIỆN TẠI : TRƯỜNG BẠCH SƠN BẮC

  • TỌA ĐỘ : RANDOM

  • THỜI GIAN : 20H30 & 20H45 HẰNG NGÀY ( MỖI GIỜ XUẤT HIỆN 1 CÂY ) .

  • PHẦN THƯỞNG : 50.000.000 exp / 1 cây & vật phẩm hấp dẫn .