Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn tìm nguyên liệu Dã Tẩu - Khoáng Thạch

  • Trang chủ
  • > Hướng dẫn tìm nguyên liệu Dã Tẩu - Khoáng Thạch

NGUYÊN LIỆU DÃ TẨU - KHOÁNG THẠCH

🔸 Tọa Độ Xuất Hiện Tại : Tương Dương Tây
Lượng Ngân khoáng: (163/194), (170/199), (175/191)
Xích Đồng khoáng: (166/202), (173/196), (183/185)
Từ Thiết khoáng: (163/197), (169/129), (177/185)

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Tuyệt Thế - Phiên Bản Cày Cuốc không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster