Ngũ Quả Mừng Xuân

05/01/23

Ngũ Quả Ngày Xuân

Tham gia sự kiện Ngũ Quả Ngày Xuân, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận các loại thú cưởi , trang bị hiếm và từ đây tham gia sự kiện nhận quà To sẽ diễn ra tại Võ Lâm Tuyệt Thế. Phần thưởng là gì? Thân mời quý nhân sĩ cùng xem qua nội dung 

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 17h30 -  5/01/2023 
 • Sự kiện diễn ra đến : 00h ngày 28/1/2023
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cát Tường Bảo Bảo

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn 200/204
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Vật Phẩm
 • Chế tạo vật phẩm hoạt động đến: 00h ngày 28/01/2023.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Nguồn gốc Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Mừng Xuân
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 30
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mãng Cầu
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dừa Xiêm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đu Đủ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xoài
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sung
Nguồn Gốc: nhận được khi mở từ : Túi Mừng Xuân
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Bạc
Mua Tại : Cát Tường Bảo Bảo
Giá: 5 Vạn Lượng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Vàng
Mua Tại : Cát Tường Bảo Bảo
Giá: 10 xu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Bạc Ngũ Quả
Công thức:
1 Mãng Cầu
1 Dừa 
1 Đu Đủ
1 Xoài
1 Sung
1 Mâm Bạc
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
  • Nhận được: 5.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Sử Dụng Tối Đa : 900 Cái
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
 • Phần Thưởng Khi Sử Dụng : 
 1. Quế Hoa Tửu
 2. Thiên Sơn Bảo Lộ
 3. Tiên Thảo Lộ 1 Giờ 
 4. Phúc Duyên ( Tiểu , Trung ) 
 5. Thiết La Hán
 6. Pháo Hoa
 7. Nến Cát Tường
 8. Rương Trang Bị An Bang , Định Quốc (HSD 30 Ngày)
 9. Thiệp Chúc Tết

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Mâm Vàng Ngũ Quả
Công thức:
1 Mãng Cầu
1 Dừa 
1 Đu Đủ
1 Xoài
1 Sung
1 Mâm Vàng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
  • Nhận được: 14.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Sử Dụng Tối Đa : 900 Cái
 • Hạn sử dụng: 00h ngày 28/01/2023.
 • Phần Thưởng Khi Sử Dụng : 
 1. Trang Bị : An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt (Vĩnh Viễn & HSD 7 ,15 Ngày)
 2. Các Loại Mặt Nạ Ngoại Trang ( HSD 7 , 15 Ngày )
 3. Bí Kíp 120
 4. Võ Lâm Mật Tịch
 5. Tẩy Tủy Kinh
 6. Tiên Thảo Lộ ( 1h,3h,6h )
 7. Quế Hoa Tửu , Thiên Sơn Bảo Lộ
 8. Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 9. Kim Bài 
 10. Hạt Bát Nhã
 11. Kim Nguyên Bảo
 12. Lệnh Bài Danh Hiệu
 13. 3 Loại Thủy Tinh
 14. Tinh Hồng Bảo Thạch
 15. Ngựa 8x random (HSD 7 Ngày)
 16. Mã Bài Phi Vân , Bôn Tiêu ( Vĩnh Viễn )
 17. Mảnh Ghép An Bang , Định Quốc , Hồng Ảnh
 18. Vô Danh Giới Chỉ ( Hiếm )
 19. Vô Danh Chỉ Hoàng ( Hiếm )
 20.  

Phần Thưởng Sử Dụng 900 Mâm Vàng Ngũ Quả : 

 

Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 900 - Mâm Vàng Ngũ Quả
Nhận Được Random 1 Vật Phẩm Bên Dưới
Số Lượng Tỉ Lệ

Vật Phẩm Ngẫu Nhiên : Kim Tinh Bạch Hổ Vương

Vật Phẩm  Ngẫu Nhiên : Hỏa Tinh Bạch Hổ Vương

Vật Phẩm  Ngẫu Nhiên : Long Tinh Bạch Hổ Vương

Vật Phẩm  Ngẫu Nhiên : Hưu Đốm

Vật Phẩm Ngẫu Nhiên : Vô Danh Giới Chỉ 

Vật Phẩm Ngẫu Nhiên : Vô Danh Chỉ Hoàn

900 Mặc Định
BÀI LIÊN QUAN :