Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Nhiệm vụ phần thưởng mốc Dã Tẩu

  • Trang chủ
  • > Nhiệm vụ phần thưởng mốc Dã Tẩu

MỐC THƯỞNG 6000 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

PHẦN THƯỞNG THEO MỐC

Giới hạn nhiệm vụ :
Lưu ý :
MỐC NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG
100  Cuốn bí kíp 9x random
300 2 Tẩy tủy kinh + 2 Võ lâm mật tịch ( khóa )
500 Ngựa chiếu dạ
1.000 Ngọc bội Hiệp cốt & Nhu tình
1.500  Bí kíp 120
2.000 Áo Nhu tình & Hiệp cốt
2.500  Ngựa bôn tiêu ( không khóa - 30 ngày )
3.000 Ngẫu nhiên trang bị Định Quốc & An Bang
3.500 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
4.000

 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

(ngẫu nhiên môn phái , không khóa , vĩnh viễn)

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Tuyệt Thế - Phiên Bản Cày Cuốc không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster