Hướng dẫn
 • Thu thập Xu Nạp Thẻ ở hoạt động nào?

  03-05-2020

   Mong muốn tạo một sân chơi giải trí đến quí bạn,team tạo điều kiện để quí bạn có thể thu thập Xu tại các hoạt động...

 • Nhiệm vụ Hoàng Kim

  22-03-2016

  Mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn.  Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính...

 • Nhiệm vụ Thế Giới

  22-03-2016

  Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và...

 • Nhiệm vụ Tân thủ thôn

  22-03-2016

  Đây là hệ thống nhiệm vụ dành cho những người chơi mới gia nhập chốn võ lâm. Cốt lõi của hệ thống nhiệm vụ này...

 • Làm nhẹ hình ảnh Game

  24-03-2016

  Một số máy yếu khi pk game đông sẽ bị lag và nảy sinh tình trạng disconnect, các bạn làm theo cách sau có thể sẽ giảm...

 • Sửa lỗi Has Stoped Working trong Win 7

  24-03-2016

  Lỗi này đa số là thường xảy ra trong Win7. Lý do là xung đột với các chương trình khác. Để khắc phục làm theo...