Tin tức

Điểm công trạng Tống Kim

11:54 AM [12/5/2020]

  *Cách tính điểm công trạng và thưởng của Tống Kim

***Điểm công trạng(19g & 21g)

  •  Top 1: 150 điểm & 200 xu
  •  Top 2: 135 điểm & 180 xu
  •  Top 3: 120 điểm & 160 xu
  •  Top 4: 105 điểm & 140 xu
  •  Top 5: 90 điểm & 120 xu
  •  Top 6: 75 điểm & 100 xu
  •  Top 7: 60 điểm & 80 xu
  •  Top 8: 45 điểm & 60 xu
  •  Top 9: 30 điểm & 40 xu
  •  Top 10: 15 điểm & 20 xu


#Ngoài_ra những người chơi đạt trên 3000 điểm tích lũy sẽ nhận thêm 50 điểm công trạng.

***Phần thưởng Tống Kim
- Tất cả các trận trong ngày trên 3000 điểm tích lũy đều nhận 100tr điểm kinh nghiệm cộng với số kinh nghiệm từ số điểm tích lũy nhân 1000(ví dụ: xong trận được 3000 tích lũy thì *1000 sẽ được thêm 3tr kinh nghiệm).
- Trên 3000 điểm tích lũy nhận 10 rương bảo vật tống kim , 5000 điểm (10 rương),8000 điểm(10 rương).

***Thưởng cuối tuần
- Ngày chủ nhật ngoài nhận xu cả 4 trận thì TOP sẽ nhận được thêm 100tr kinh nghiệm .