Tin tức

Cách nâng cấp Trang Bị

02:03 AM [16/4/2016]

Trang bị HOÀNG KIM là trang bị trấn phái trong phiên bản Hoàng Kim Môn Phái của Võ Lâm Thiên Tuyệt ,trước khi xem công thức vui lòng đọc các hướng dẫn dưới đây.

Xin lưu ý

  • Đến NPC Thợ Rèn ở các thành thị tùy chọn nâng cấp trang bị hoặc vũ khí Hoàng Kim.
  • Toàn bộ nguyên liệu dưới đây đều không có bán ở Bảo Vật, các bạn có thể mua ở cửa hàng Uy danh (điểm này nhận được khi tham gia các hoạt động ở trong game). 
  • Đây là công thức nâng cấp 01 món trang bị Hoàng Kim, vũ khí sẽ yêu cầu nguyên liệu nhiều hơn một ít.
  • Vui lòng tách đúng số lượng nguyên liệu yêu cầu, nếu dư hệ thống sẽ không trả lại.

 

Công thức ép trang bị Vân Lộc

Công thức ép trang bị Thương Lang

Công thức ép trang bị Huyền Viên

Công thức ép trang bị Tử Mãng

Công thức ép trang bị Kim Ô

Công thức ép trang bị Bạch Hổ

Công thức ép trang bị Xích Lân

Công thức ép trang bị Minh Phượng