Tin tức

19h ngày 25 tháng 09 Đua Top Máy Chủ TUYẾT SƠN - CTC - AutoIngame- 4ACC/PC

06:19 PM [18/9/2020]

Đua Top Máy Chủ Tuyết Sơn ( HOTT )

  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung
  • Thời gian bắt đầu: 19h00 ngày  16/01/2021
  • Thời gian kết thúc: 16h00 ngày 18/01/2021
  • Thời gian trao giải: từ 19h00 ngày 18/01/2021 đến hết ngày
Nội dung phần thưởng TOP

 

1 Số lưu ý

  • Không thể sử dụng các vật phẩm nhân đôi, nhân ba, nhân bốn kinh nghiệm.
  • Thời gian công bố bảng xếp hạng hằng ngày sau bảo trì định kỳ 10 giờ sáng.
  • Những bạn đã tải patch khi test đến chính thức hãy tải lại patch mới để vào game.
  • Trong thời gian đua TOP nếu phát hiện đăng nhập quá số lượng tài khoản cho phép sẽ hủy kết quả toàn bộ nhân vật có liên quan.
  • Không chấp nhận luyện công ở bản đồ bị góc lag (nếu có), vi phạm sẽ hủy phần thưởng và kết quả cá nhân này.