Tin tức

19h ngày 08 tháng 05 Open Máy Chủ PHẬT SƠN - CTC- AutoIngame- 4ACC/PC - Đua Top 3 Ngày

05:58 AM [3/5/2020]

  

Đua top máy chủ : PHẬT SƠN

  

Thời gian diễn ra sự kiện

Nội dung
  • Thời gian bắt đầu: 19h00 ngày 08/05/2020
  • Thời gian kết thúc: 19h00 ngày 11/05/2020
  • Thời gian trao giải: từ 06h00 ngày 12/05/2020 đến hết ngày
Nội dung phần thưởng TOP
 

 

1 Số lưu ý

  • Không thể sử dụng các vật phẩm nhân đôi, nhân ba, nhân bốn kinh nghiệm.
  • Thời gian công bố bảng xếp hạng hằng ngày sau bảo trì định kỳ 10 giờ sáng.
  • Những bạn đã tải patch khi test đến chính thức hãy tải lại patch mới để vào game.
  • Trong thời gian đua TOP nếu phát hiện đăng nhập quá số lượng tài khoản cho phép sẽ hủy kết quả toàn bộ nhân vật có liên quan.
  • Không chấp nhận luyện công ở bản đồ bị góc lag (nếu có), vi phạm sẽ hủy kết quả cá nhân này.